[PONIEDZIAŁKI Z HISTORIĄ] Pierwsza kronika szkolna w Roździeniu 1826-1900

Początki szkolnictwa  Dokładne dane o szkolnictwie pojawiają się od momentu przyłączenia Śląska do Prus. Król Fryderyk Wielki nakazał, aby więcej czasu poświęcać edukacji. W życie…

Zobacz więcej [PONIEDZIAŁKI Z HISTORIĄ] Pierwsza kronika szkolna w Roździeniu 1826-1900

Urząd Miasta wyłożył do publicznego wglądu projekt planu dla terenów pohutniczych

Katowicki magistrat wyłożył do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Krakowskiej i Lwowskiej w Szopienicach.

Zobacz więcej Urząd Miasta wyłożył do publicznego wglądu projekt planu dla terenów pohutniczych