Zapraszamy do zapoznania się z działaniami Redakcji Portalu SZOPIENICE.ORG w latach 2011-2016. W nawiasach kwadratowych podano sposób ostatecznego rozwiązania danej sprawy.

listx

Obecnie nasze działania publikowane są na stronie wydawcy:

www.fundacjazpasja.pl

2016 rok:

Maj 2016:

 • Współorganizowaliśmy II Szopienicką Grę Terenową „Wehikuł Czasu”.
  gra2016
 • Współorganizowaliśmy II Szopienicką Noc Muzeów.
  nocmuzeowszopienice
 • Złożyliśmy projekt do Budżetu Obywatelskiego Katowice 2017 – ZIELEŃ NA ULICY BEDNORZA – REWITALIZACJA

Kwiecień 2016:

 • pismo do Miejskiego Konserwatora Zabytków Pana Bolesława Błachuty z prośbą o udzielenie informacji na temat budynku w sąsiedztwie dawnej lokomotywowni (ul. 11 Listopada 25) [Miejski Konserwator Zabytków poinformował nas o przeznaczeniu wzmiankowanego budynku. Powstał on pod koniec XIX w. w zespole obiektów lokomotywowni, jako murowany z cegły, pierwotnie o historyzującej architekturze. W ostatnim okresie działalności HMN Szopienice pełnił rolę szatni działu transportu].
 • pismo do Prezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z prośbą o interwencję w sprawie zdewastowanych przystanków na terenie dzielnic Szopienice i Burowiec [Tramwaje Śląskie S.A. poinformowały nas o podjętych działaniach związanych z czyszczeniem i naprawą wiat na przystankach. Ze względu na duże nakłady finansowe w bieżącym roku, Tramwaje Śląskie S.A. nie są w stanie na bieżąco utrzymać ich w nienagannym stanie technicznym z uwagi na ciągłe akty dewastacji i wandalizmu. Dodatkowo TŚ wprowadziły program cyklicznego mycia wiat.

Marzec 2016:

 • pismo do Prezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z prośbą o interwencję w sprawie problemu z parkowaniem w rejonie budynku Poczty Polskiej przy ulicy Obrońców Westerplatte 17 w Szopienicach [Naczelnik Wydziału Transportu poinformował nas, że utrudnienia w parkowaniu związane z budową zespołu mieszkaniowego przy ulicy Obrońców Westerplatte 42 i 44 posiadają charakter tymczasowy. W ramach realizacji inwestycji przy ul. Obrońców Westerplatte zostaną wyznaczone miejsca postojowe wzdłuż północnej krawędzi jezdni. Wydział Transportu opracował projekt stałej organizacji ruchu obejmujący wyznaczenie miejsc postojowych wzdłuż północnej krawędzi jezdni na odcinku od budynku przy numerze 28 do budynku przy numerze 38. W związku z powyższym podjęte zostały właściwe działania dla wdrożenia projektowanej stałej organizacji ruchu przez MZUiM]
 • pismo do Prezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z prośbą o interwencję w sprawie przejścia dla pieszych w rejonie budynku Poczty Polskiej przy ulicy Obrońców Westerplatte 17 w Szopienicach [Tramwaje Śląskie doraźnie naprawiły uszkodzoną nawierzchnię – niestety po pierwszym deszczu nawierzchnia uległa uszkodzeniu – ponawiamy interwencję]
 • pismo do Prezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z prośbą o interwencję w sprawie pojemników do segregacji odpadów znajdujących się przy ul. Bednorza w Szopienicach (wyłożenie kostką podłoża) [Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowisko – Barbara Lampart, zwróciła się do zarządców nieruchomości celem ustalenia możliwie dogodnej lokalizacji podstawienia pojemników na przedmiotowe odpady]
 • interwencja w sprawie otwartego włazu kanalizacyjnego przy szaletach (Plac Powstańców Śląskich) [MZUiM  zabezpieczył otwarty właz] 
 • wzięliśmy udział w XII sesji RJP nr 15 Szopienice-Burowiec

Luty 2016:

 • pismo do Miejskiego Konserwatora Zabytków Pana Bolesława Błachuty z prośbą o pilną interwencję w sprawie budynków przy ul. Obrońców Westerplatte 1 i 3 w Szopienicach [Miejski Konserwator Zabytków interweniował swoim pismem u właściciela obiektu i poinformował go, o obowiązku utrzymania w stanie niepogorszonym budynków ujętych w gminnej ewidencji zabytków]
 • interwencja w sprawie uszkodzonego przejścia dla pieszych przy budynku Poczty Polskiej (ul. Obrońców Westerplatte 17) [nie uzyskaliśmy odpowiedzi – w marcu wysłaliśmy pismo w tej sprawie]
 • interwencja w sprawie otwartego włazu kanalizacyjnego przy szaletach (Plac Powstańców Śląskich) [MZUiM  zabezpieczył otwarty właz] 
 • interwencja w sprawie niedziałającego oświetlenia ulicznego naprzeciwko TPS [Oświetlenie zostało naprawione]
 • pismo do Pani Barbary Obrony – Dyrektor KZGM w Katowicach z prośbą o interwencję w sprawie złego stanu technicznego klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Obrońców Westerplatte 32 [Dyrektor KZGM poinformowała nas o nieujęciu w budżecie na 2016 r. remontu klatki schodowej. Uszkodzenia nie powstały w wyniku normalnego użytkowania, ale w wyniku dewastacji przez jej użytkowników. Administracja KZGM dokonała naprawy uszkodzeń instalacji elektrycznej, tynków, uzupełniono brakujące tralki balustrady. Na dzień 09.03.2016 r. mieszkańcy posiadają zadłużenie z tytułu użytkowania lokali w wysokości 90 917, 92 zł. Do tej kwoty dochodzi zadłużenie poprzednich mieszkańców na kwotę 202 107,81 zł co daje łączną sumę 293 025,73 zł zaległości -z tego względu nie planuje się w najbliższym czasie wykonania remontu kapitalnego klatki schodowej]

Styczeń 2016:

 • wzięliśmy udział w spotkaniu w sprawie wykonania i umieszczenia w budynku przy ul. Wiosny Ludów 24 (d. Ratusz) w Szopienicach, tablicy dotyczącej historii tego miejsca.

2015 rok:

Grudzień 2015:

 • pismo do Prezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z prośbą o interwencję w sprawie niedziałającego oświetlenia, uszkodzonych barierek odgradzających teren przystanku od pasa zieleni i braku wiaty tramwajowej na przystanku tramwajowym Zawodzie Zajezdnia w stronę Szopienic [Wiceprezydent Miasta Katowice Bogumił Sobula w odpowiedzi napisał, iż firma TAURON Dystrybucja S.A. planuje naprawę linii zasilającej do końca marca 2016 r. W  sprawie przystanku zwrócono się do spółki Tramwaje Śląskie S.A., która poinformowała, iż ze względu na nieintensywną wymianę pasażerów na przystanku Zawodzie Zajezdnia w najbliższym czasie nie jest planowana jego przebudowa. Tramwaje Śląskie S.A. zadeklarowały odnowienie barierek odgradzających peron od pasa zieleni w II kwartale 2016 r. 
 • Zorganizowaliśmy akcję dla podopiecznych Świetlicy Środowiskowej nr 2 w Szopienicach w MDK Szopienice. Podczas której odbyły się zajęcia plastyczne „Gwiazda na Gwiazdkę”.  Dzieci otrzymały paczki świąteczne od firmy Public PR Agencja Kreatywna. 10
 • pracujemy nad 24. Finałem WOŚP, który odbędzie się również w Szopienicach.
 • wzięliśmy udział w XI sesji RJP nr 15 Szopienice-Burowiec xisesja

Listopad 2015:

 • wniosek do Przewodniczącej Rady Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej o nadanie nazwy „Skwer dra Edmunda Gryglewicza” placowi położonemu w dzielnicy Szopienice pomiędzy ulicami Morawa i Bednarską w sąsiedztwie budynku dawnej szkoły przy ulicy Brynicy 3 [komisja wystąpiła do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o przygotowanie przez Muzeum Historii Katowic biogramu dra Edmunda Gryglewicza oraz o wystąpienie o opinię w tej kwestii do RJP nr 15].
 • wniosek do Przewodniczącej Rady Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej o nadanie nazwy „ul. Rzemieślnicza” łącznikowi drogowemu ulic: Wandy, Siewnej i Generała Józefa Hallera [Komisja Organizacyjna Rady Miasta Katowice nie uwzględniła ww. propozycji i wystąpiła do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o przygotowanie projektu uchwały, w którym dla ww. łącznika zostanie nadana nazwa „ul. Siewna” ze względu na to, iż łącznik drogowy ulic: Wandy i gen. Hallera w rejestrach MZUiM figuruje jako ul. Siewna, ponadto nieruchomości znajdujące się na tym odcinku mają nadane numery od strony ul. Siewnej].
 • objęliśmy patronatem projekt społeczny Out of Frame.
 • wzięliśmy udział w spotkaniu nt. zagospodarowania szopienickich stawów.
 • interwencja w sprawie zalegających liści na skwerze w okolicy ul. Siwka/ul. Styczniowe [Teren został uprzątnięty z zalegających odpadów oraz liści przez ZZM. Część liści ze środkowej części pozostawiono na miejscu, dosypano zrąbków i dowieziono ziemi w celu zniwelowania terenu]
 • interwencja w sprawie nieposprzątanych liści na parkingu przy ul. Bednorza [Liście zostały uprzątnięte z terenu parkingu].
 • interwencja w sprawie śmieci na działce naprzeciwko poczty przy ul. Obrońców Westerplatte 17 [Śmieci zostały uprzątnięte z terenu działki].
 • interwencja w sprawie śmieci za przystankiem tramwajowym Szopienice Poczta [Śmieci zostały uprzątnięte z terenu działki].
 • interwencja w sprawie nielegalnego wysypiska śmieci za garażami przy ul. Obrońców Westerplatte 17 [Nielegalne wysypisko śmieci zostało usunięte].
 • interwencja w sprawie przewróconych kontenerów na odzież używaną zlokalizowanych na działce naprzeciwko poczty przy ul. Obrońców Westerplatte 17 [kontenery zostały prawidłowo ustawione].
 • złożyliśmy wniosek o utworzenie w Szopienicach sztabu 24. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – został rozpatrzony pozytywnie – będziemy mieli sztab w Szopienicach! 24wosp

Październik 2015:

 • interwencja w sprawie zdewastowanego znaku „Zakaz wysypywania śmieci i gruzu” znajdującego się nieopodal wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego w Szopienicach przy ul. Kocura 16 [ZZM postawił nowy znak]
 • interwencja w sprawie dwóch niedziałających latarń przy ulicy Adama Kocura w Szopienicach (okolice cmentarza) [1 z latarni została uruchomiona. Uruchomienie 2 latarni wiążą się z przeprowadzeniem remontu, który zostanie wykonany niezwłocznie z chwila przyznania środków finansowych na ten cel]
 • interwencja w sprawie naprawy osłony latarni ulicznej przy ul. Bednorza, ponieważ jest ona przekrzywiona i świeci w drzewo. Prawdopodobnie jest ona również uszkodzona i może spaść na zaparkowane pod nią samochody [Serwis Energetyczny „ELBUDROM” naprawił uszkodzoną osłonę]
 • interwencja w sprawie zamontowania dwóch brakujących desek siedzisk na przystanku Szopienice Kościół w stronę Katowic [CZEKAMY NA ODPOWIEDŹ]
 • interwencja w sprawie uprzątnięcia terenu przy zajezdni na Zawodziu (rejon skrzyżowania ul. 1 Maja z ul. Obrońców Westerplatte oraz teren od skrzyżowania do rzeki Rawy). Na przedmiotowym terenie zalegają gałęzie z przycinek oraz teren nie jest utrzymany w należytym porządku [CZEKAMY NA ODPOWIEDŹ]

Wrzesień 2015:

 • interwencja w sprawie nieczytelnej tablicy z nazwą ulicy Bednorza [MZUiM nie wykonuje montażu tabliczek z nazwami ulic na budynkach]
 • interwencja w sprawie przycięcia drzew znajdujących się na ulicy Bednorza; zasłaniają one latarnie uliczne, które w nocy nie spełniają w pełni swojej funkcji. Sprawa dotyczy drzew przy Skwerze Walentego Roździeńskiego, przy przejściu dla pieszych na ul. Stanisława Olchawy, na wysokości ELBUDu, przy przejściu dla pieszych na ul. Wańkowicza, przy budynku Bednorza 22, przy plebanii ewangelickiej, przy kościele ewangelickim, przy budynku Bednorza 16, przy stróżówce browaru oraz naprzeciwko podstacji pogotowia [Drzewa zostały przycięte 21 i 22 grudnia 2015 r.]
 • wzięliśmy udział w X sesji RJP nr 15 Szopienice-Burowiec.
 • wzięliśmy udział w uroczystej akademii z okazji rozpoczęcia roku szkolnego w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Długosza.

Sierpień 2015:

 • pismo do Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice z prośbą o ustawienie dwóch koszy na śmieci przy ławkach znajdujących się przed kościołem ewangelickim oraz jednego przy dawnej „Starej Aptece” [MZUiM ustawił na ul. Bednorza dwa kosze na śmieci (przy ławkach na wysokości kościoła ewangelickiego oraz w rejonie budynku nr 14]
 • interwencja w sprawie zapadniętego chodnika przy budynku Poczty w Szopienicach [chodnik został naprawiony przez MZUiM]
 • interwencja w sprawie wybitych szyb na przystanku Szopienice Roździeńska [zamontowano nowe szyby]
 • interwencja w sprawie wybrzuszonych kostek chodnikowych na ul. Bednorza [chodnik został wyrównany przez MZUiM]
 • interwencja w sprawie połamanych po burzy gałęzi na ul. Wańkowicza [gałęzie zostały uprzątnięte przez właściciela nieruchomości]
 • interwencja w sprawie zarośniętego terenu po dawnej hali HKS Szopienice przy ul. Obrońców Westerplatte [ZZM uprzątnął przedmiotowy teren]
 • interwencja w sprawie zniszczonego zadaszenia przystanku Szopienice Morawa [zadaszenie zostało naprawione]
 • interwencja w sprawie niedziałającego oświetlenia ulicznego przy ul. Bednorza i ul. Wańkowicza [Eksploatatorzy przedmiotowych instalacji naprawili lampy oświetleniowe.]

Lipiec 2015:

 • pismo do Miejskiego Konserwatora Zabytków Pana Bolesława Błachuty z prośbą o pilną interwencję w sprawie budynku przy ul. Lwowskiej 6 w Szopienicach [Miejski Konserwator Zabytków interweniował swoim pismem u właściciela obiektu oraz poprosił go o zabezpieczenie opuszczonego budynku i wykonanie niezbędnych napraw i prac remontowych.]
 • Spotkaliśmy się z przedstawicielami KZGM Katowice oraz  Instytucją Kultury Katowice – Miasto Ogrodów i rozpoczęliśmy współpracę w ramach projektu „Twój przodek w ulicznej galerii”, który będzie miał finał również w Szopienicach. W oknach budynku przy ulicy Wiosny Ludów 5 zawisną fotografie przedstawiające mieszkańców Szopienic. Celem akcji jest ożywienie kamienicy, która do tej pory odstraszała swoim wyglądem.Twoj_przodek
 • Rozpoczęliśmy akcję „Posadź drzewko z Szopienice.ORG”. drzewko

Czerwiec 2015:

 • pismo do Miejskiego Konserwatora Zabytków Pana Bolesława Błachuty z prośbą o udzielenie informacji na temat ruiny budynku zlokalizowanego w sąsiedztwie dawnej zajezdni tramwajowej przy ulicy Wałowej [Miejski Konserwator Zabytków poinformował nas o dawnym przeznaczeniu ruiny – była to rozdzielnia HE (obiekt kolejowy). Ruina budynku zarządzana jest przez Oddział Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. w Katowicach, który planuje rozbiórkę tego obiektu.
 • Zorganizowaliśmy I Bieg im. Janusza Sidłylogo_bieg_wybrane_bez_tla
 • pismo do Prezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z prośbą o udzielenie informacji na temat pustostanu przy ul. Morawa 121a [Wiceprezydent Miasta Katowice Bogumił Sobula w odpowiedzi napisał, iż przedmiotowa nieruchomość stanowi własność prywatną. Mając na uwadze zły stan techniczny Wydział Budynków i Dróg UM Katowice wystąpi do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o podjęcie czynności w tej sprawie]
 • pismo do Prezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z prośbą o udzielenie informacji na temat pustostanu przy ul. Morawa 33 [Wiceprezydent Miasta Katowice Bogumił Sobula w odpowiedzi napisał, iż przedmiotowa nieruchomość stanowi własność prywatną. Mając na uwadze zły stan techniczny Wydział Budynków i Dróg UM Katowice wystąpi do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o podjęcie czynności w tej sprawie]
 • pismo do Miejskiego Konserwatora Zabytków Pana Bolesława Błachuty z prośbą o interwencję w sprawie wywiezienia wyposażenia Starej Apteki mieszczącej się w kamienicy przy ul. ks. bpa Herberta Bednorza 14 [Miejski Konserwator Zabytków w odpowiedzi napisał, iż KZGM nie był pełnoprawnym właścicielem wyposażenia oraz umeblowania apteki przy ul. Bednorza 14.]
 • interwencja w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w sprawie odkrytego włazu kanałowego przy przystanku na ul. Lwowskiej [MZUiM zabezpieczył otwarty właz.]

 

Maj 2015:

 • Złożyliśmy wniosek do Budżetu Obywatelskiego – Fontanna na skwerze Walentego Roździeńskiego
 • wniosek do Przewodniczącej Rady Miasta Katowice Pani Krystyny Siejnej o nadanie nazwy „Park Friedricha Bernhardiego” placowi położonemu w dzielnicy Szopienice-Burowiec, przy ul. Generała Józefa Hallera, w rejonie Skweru Janiny Klatt, ulicy Konnej i Kuśnierskiej, firmy BATERPOL oraz ogródków działkowych [Przewodnicząca Rady Miasta Katowice poinformowała nas o niemożliwości wykonania zieleni urządzonej (parku) i nazwania przedmiotowego terenu, ze względu na powstanie na ww. terenie jednego z obiektów w ramach planowanego zadania pn. Budowa trzech basenów w dzielnicach. Postać Friedricha Bernhardiego wpisano do rejestru nazw w celu ewentualnego wykorzystania w przyszłości].
 • pismo do Prezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z prośbą o interwencję w sprawie złego stanu technicznego klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Obrońców Westerplatte 52 [Wiceprezydent Miasta Katowice Bogumił Sobula poinformował nas fakcie, iż przedmiotowa nieruchomość stanowi własność osoby fizycznej i jest w zarządzie tymczasowym KZGM w Katowicach, który wykonał następujące prace remontowe: naprawa schodów prowadzących do piwnicy, naprawa poręczy balustrady wraz z uzupełnieniem brakujących tralek, zabezpieczenie skrzynek bezpiecznikowych, udrożnienie „gajgera” od strony podwórza, uzupełnienie ubytków w obudowie studzienki od strony podwórza, wyburzenie chlewików znajdujących się na podwórzu kamienicy.

Kwiecień 2015:

 • rozpoczynamy przygotowania do I Biegu im. Janusza Sidły

Marzec 2015:

 • interwencja w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w sprawie przewróconego znaku z nazwą Skwer Hilarego Krzysztofiaka w Burowcu [MZUiM postawił znak z nazwą skweru.]
 • interwencja w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w sprawie przewróconego słupka przeszkodowego przy TPS [MZUiM zamontował ponownie przewrócony słupek.]

Luty 2015:

 • objęliśmy patronatem medialnym Festiwal Czarnej Owcy
 • pismo do Miejskiego Konserwatora Zabytków Pana Bolesława Błachuty z prośbą o ponowną interwencję w sprawie budynku dawnej willi doktora Stauba przy ul. ks. bpa Herberta Bednorza 16 w Szopienicach [Zarządca budynku naprawił uszkodzone siatki zabezpieczające zamontowane na elewacji.]
 • interwencja w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w sprawie niedziałającej sygnalizacji świetlnej na przejeździe tramwajowym ul. Obrońców Westerplatte / ul. Bednorza [MZUiM naprawił niedziałającą sygnalizację świetlną.]

Styczeń 2015:

 • pismo do Prezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z prośbą o interwencję w sprawie skandalicznego stanu sanitarnego klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Wypoczynkowej 2 [Wiceprezydent Miasta Katowice Bogumił Sobula poinformował nas o oględzinach przedmiotowej nieruchomości. Właściciel nieruchomości przeprowadził prace w zakresie wymiany popękanych i brakujących szyb w drzwiach wejściowych do budynku oraz w drzwiach na korytarzu parteru budynku, oraz uzupełnił ubytki tynków i tralki na klatce schodowej. KZGM zobowiązał się do naprawy uszkodzonej instalacji domofonowej. Z uwagi na ogromne zadłużenie ciążące na ponad połowie mieszkań (przekraczające 150.000,00 zł!) działania techniczne w sprawie malowania całej klatki schodowej KZGM zamierza przeprowadzić zarówno siłami Zakładu jak i siłami samych mieszkańców ww. budynku.
 • pismo do Prezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z prośbą o wykonanie nowych schodów prowadzących nad akwen Morawa (zejście od ul. Sosnowieckiej) [Schody zostały usunięte a teren wyrównany. Nowe schody powstaną do końca 2015 r.]
 • pismo do Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców Domów z prośbą o interwencję u właściciela budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wypoczynkowej 3 (założenie domofonu, remont drzwi) [Dyrektor Biura ZWIZD poinformowała nas o oczekiwaniu na zgodę właścicieli nieruchomości w sprawie wnioskowanych prac remontowych.]
 • pismo do Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice  z prośbą o o interwencję w sprawie pojemników na odpady zlokalizowanych przy ul. 11 Listopada 6/8 w Szopienicach [Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska poinformowała właściciela nieruchomości o obowiązku utrzymania czystości i porządku w miejscu gromadzenia odpadów.]
 • pismo do Miejskiego Konserwatora Zabytków w sprawie usunięcia z fasady części oryginalnych konsol spod gzymsu wieńczącego narożnej kamienicy usytuowanej przy ul. Lwowskiej 12/ul. 11 Listopada 2 w Szopienicach [Miejski Konserwator Zabytków interweniował swoim pismem u właściciela obiektu i poprosił o przywrócenie brakujących elementów wystroju architektonicznego elewacji zgodnie ze stanem pierwotnym. Właściciel nieruchomości poinformował Konserwatora o demontażu elementów sztukaterii ze względów bezpieczeństwa. Przywrócenie konsol możliwe będzie po zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych na ten cel.]
 • pismo do Wydziału Budynków i Dróg Urzędu Miasta Katowice z prośbą o interwencję w sprawie niedziałających lamp oświetleniowych zlokalizowanych przy ul. Wiosny Ludów, 11 Listopada, Wałowej, Obrońców Westerplatte, Bednorza, Wańkowicza, Olchawy, Skwerze Walentego Roździeńskiego oraz Skwerze Haliny Lerman w Szopienienicach [Eksploatatorzy przedmiotowych instalacji naprawili lampy oświetleniowe.]

2014 rok:

Grudzień 2014:

 • pismo do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z prośbą o wykonanie remontu zastępczego dawnej wieży wodnej huty cynku Uthemann w Katowicach-Szopienicach [Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków poinformowała nas o przeprowadzonych rozmowach z likwidatorem HMN Szopienice, do której należy budowla na temat powstrzymania zniszczeń i dalszych zamierzeń związanych z tym obiektem. Likwidator zadeklarował wolę zabezpieczenia wieży w oparciu o środki zewnętrze, ze zobowiązaniem się do rozpoznania potrzeb technicznych i wysokości kosztów. Niniejsze winno umożliwić przeprowadzenie zabezpieczeń z przystąpieniem do nich w 2015 roku. Jednocześnie musi to być poprzedzone wykonaniem dojazdu, co także pozostaje w gestii likwidatora.]
 • pismo do Prezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupy z prośbą o rozpatrzenie możliwości włączenia instalacji monitoringu wizyjnego dworca kolejowego Katowice-Szopienice-Północne do systemu monitoringu miejskiego [Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego poinformował nas o aktualnie trwającym przetargu projektu KISMiA. Celem jest modernizacja najstarszych monitoringów i ich integracja w Miejskim Centrum Obserwacji. Realizacja projektu planowana jest na lata 2015 – 2016 i do tego czasu jej zakończenia budowa równolegle innych monitoringów ze względów technicznych i finansowych jest nieracjonalna.]
 • pismo do Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice z prośbą o interwencję w sprawie pojemników na odpady komunalne zlokalizowanych na ulicy ul. ks. bp. H. Bednorza [Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice zwrócił się do właścicieli/zarządców nieruchomości celem wyznaczenia nowego miejsca usytuowania pojemników na odpady komunalne.]
 • pismo do Miejskiego Konserwatora Zabytków w sprawie budynku mieszkalnego położonego przy ul. Ogród Dworcowa 8-8a w Szopienicach [Miejski Konserwator Zabytków interweniował swoim pismem u właściciela obiektu.]
 • uprzątnęliśmy zniszczone materiały wyborcze wiszące na latarniach ulicznych
 • zgłosiliśmy szopienicką choinkę do plebiscytu „Świeć się z Energą” [Dzięki waszej pomocy udało nam się zająć 4 miejsce w województwie śląskim]
 • pismo do Centrali Polskich Kolei Państwowych z prośbą o ponowną interwencję w sprawie remontu dworca PKP Katowice-Szopienice Południowe i instalację na jego terenie monitoringu wizyjnego. [Dyrektor Regionalny ds. Eksploatacji Nieruchomości PKP w Katowicach poinformował o przeprowadzonym przetargu na remont elewacji dworca kolejowego i oddaniu w dniu 27.11.2014 r. placu budowy wykonawcy, którego zadaniem jest poprawa wizerunku obiektu dworcowego. Zakres remontu nie obejmuje instalacji monitoringu wizyjnego. Jednakże ze względu na zauważalną potrzebę całodobowego monitorowanie obiektu, poinformowano nas o możliwości wykonania instalacji monitoringu jedynie w przypadku podłączenia  go  do systemu monitoringu miejskiego; Dyrektor Regionalny ds. Eksploatacji Nieruchomości PKP w Katowicach zwrócił się z prośbą do Urzędu Miasta Katowice w sprawie podłączenia przedmiotowego obiektu do wizyjnego monitoringu miejskiego. ]
 • nasz portal podarował upominki na imprezę mikołajkową organizowaną przez Stowarzyszenie Lepsze Jutro
 • pismo do Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Katowice z prośbą o rozpatrzenie możliwości zamontowania luster drogowych na ul. Bednorza i skrzyżowaniu  z ul. Wańkowicza [Wydział Rozwoju Miasta przeprowadził wizję lokalną i zaproponował utrzymanie obowiązującej organizacji ruchu]
 • pismo do Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Katowice z prośbą o rozpatrzenie możliwości wykonania dodatkowego przejścia dla pieszych w rejonie posesji przy ul. Wandy 24. [Przejście zostało wykonane w styczniu 2015 r.]

Listopad 2014:

 • pismo do Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Katowice z prośbą o udostępnienie informacji na temat propozycji budowy nowego gmachu Archiwum UM Katowice [Naczelnik Wydziału Miasta poinformował nas o inwestycji zlokalizowanej na terenie naszej dzielnicy, która została ujęta w projektach Budżetu Miasta na rok 2015 i Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035.]
 • pismo do Wydziału Budynków i Dróg Urzędu Miasta Katowice z prośbą o rozpatrzenie możliwości zamontowania kilku znaków z nazwą osiedla ks. K. Michalskiego [Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg UM Katowice po konsultacji z MZUiM poinformował nas, iż brak jest podstaw do oznakowania w sposób szczególny jednego spośród wielu katowickich osiedli.]
 • pismo do Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Katowice z prośbą o udostępnienie informacji nt. zaawansowania prac na opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Krakowskiej i Lwowskiej [Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego poinformował nas o obecnie opracowywanym projekcie ustaleń w/w planu miejscowego. Wyłożenie projektu do publicznego wglądu przewidziane jest w II połowie 2015 r.]
 • pismo do Wydziału Budynków i Dróg Urzędu Miasta Katowice z prośbą o rozpatrzenie możliwości utwardzenia fragmentu ulicy Żyznej w Dąbrówce Małej [Wydział Budynków i Dróg UM Katowice w dniu 15.12.2014 r., utwardził nawierzchnię ulicy Żyznej]
 • pismo do Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Katowice z prośbą o interwencję w sprawie śmieci i odpadów, znajdujących się na działce przy ul. Janusza Korczaka [Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska przekazał pismo do Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach, który zarządza działką zlokalizowaną przy ul. Korczaka i poprosił o rozpatrzenie zgłoszonego w nim problemu]
 • pismo do Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Katowice z prośbą o rozpatrzenie możliwości zamontowania dodatkowego oznakowania pionowego oraz wymalowania dodatkowego oznakowania poziomego na skrzyżowaniu ulic Pod Młynem i Pawła Dytrycha [Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta przesłała zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu dotyczący ulicy Po Młynem i ulicy Dytrycha do MZUiM.]
 • nasz portal wspomógł akcję „Szlachetna Paczka”
 • pomagamy w przeprowadzce Muzeum Hutnictwa Cynku
 • rozpoczynamy współpracę z Wyższą Szkołą Bankowości i Finansów
 • nasz portal wspomógł akcję „Prezent pod choinkę” – to ogólnopolska akcja charytatywna, która prowadzona jest w Polsce od 2001 roku, polega na przygotowywaniu przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe prezentów dla dzieci najuboższych, potrzebujących naszego wsparcia za granicą, a od 2013 roku do tych, którzy mieszkają na Ukrainie, Białorusi i w Rumunii
 • pismo do Zastępcy Dyrektora ds. Eksploatacji MZUiM Katowice z ponowną prośbą o utwardzenie drogi dojazdowej do zespołu garaży przy ul. Pogodnej [Droga dojazdowa do zespołu garaży przy ul. Pogodnej została wyrównana i utwardzona destruktem asfaltobetonowym przez MZUiM na początku grudnia 2014 r.]
 • pismo do Wydziału Budynków i Dróg Urzędu Miasta Katowice z prośbą o rozpatrzenie możliwości renowacji pozapadanych studzienek kanalizacyjnych w ulicy Janusza Korczaka [Wydział Budynków i Dróg UM Katowice przekazał sprawę do Katowickich Wodociągów S.A.; które przeprowadziły regulację i  wymianę dziewięciu włazów kanalizacyjnych w ulicy Korczaka.]
 • pismo do Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice z prośbą udostępnienie informacji na temat skażenia ołowiem i innymi metalami ciężkimi na terenie Burowca [Zastępca Naczelnika Wydziału Kształtowania Środowiska poinformował nas o braku informacji dot. skażenia gleby ołowiem i innymi metalami ciężkimi na przedmiotowym terenie.]
 • pismo do Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Katowice z prośbą o rozpatrzenie możliwości wprowadzenia zakazu ruchu pojazdów ciężarowych na ulicy gen. Józefa Hallera [Sprawa została rozpatrzona w dniu 05.02.2015 r. w ramach prac Zespołu ds. Organizacji Ruchu Drogowego. Na obszarze położonym pomiędzy Aleją Roździeńskiego i ulicą Obrońców Westerplatte analizowana jest rozbudowa układu drogowego, polegająca na przedłużeniu ulicy Miedzianej do ulicy Obrońców Westerplatte.]
 • pismo do Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice z prośbą o interwencję w/s pojemników do segregowania śmieci, z których wysypują się odpady [Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska zwrócił się do zarządców nieruchomości celem ustalenia możliwie dogodnej lokalizacji bądź dostosowania obecnie wykorzystywanego pod pojemniki miejsca]
 • pismo do Wydziału Budynków i Dróg Urzędu Miasta Katowice z prośbą o interwencję w sprawie oświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie MDK przy ul. gen. Józefa Hallera 28 [Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg przekazał sprawę do Dyrektora MZUiM; który po rozeznaniu sprawy zgłosił w trybie pilnym niedziałające lampy eksploatatorowi firmie TAURON oraz wpisał do „Rejestru potrzeb” wniosek dotyczący doświetlenia przejścia dla pieszych w w/w lokalizacji]
 • pismo do Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Katowice z prośbą o rozpatrzenie możliwości wprowadzenia zakazu zatrzymywania się pojazdów na ul. Kuśnierskiej [Wydział Rozwoju Miasta UM Katowice przekazał sprawę do Straży Miejskiej, następnie tenże Wydział przesłał w celu wdrożenia, zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu na ul. Kuśnierskiej do MZUiM]
 • pismo do Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej z ponowną prośbą o utwardzenie nawierzchni fragmentu drogi dojazdowej, położonej między budynkami przy ul. Kosmicznej 59 i ul. Kosmicznej 60 [Kierownik Administracji Wieczorek SDSM poinformował nas o zleceniu firmie brukarskiej wykonania utwardzenia w/w drogi. Prace mają zostać wykonane do 31.12.2014 r.]
 • pismo do Miejskiego Konserwatora Zabytków Pana Bolesława Błachuty w sprawie budynku przy ul. Pod Młynem 31 w dzielnicy Dąbrówka Mała [Miejski Konserwator Zabytków poinformował swoim pismem prywatnego właściciela nieruchomości o obowiązku zgłaszania do Wydziału Budownictwa UM Katowice i zaopiniowania przez służbę konserwatorską wszelkich zmian związanych m.in. z przebudową, rozbudową lub prowadzeniem robót budowlanych mających wpływ na zachowaną formę architektoniczną]

Październik 2014:

 • pismo do Prezydenta Miasta Katowice Pana Piotra Uszoka z prośbą o rozpatrzenie możliwości podłączenia obiektów mieszkalnych przy ul. Obrońców Westerplatte (82, 82a, 84, 86, 88, 90, 90a, 92, 94, 94a, 96, 96a, 98, 100) do miejskiej sieci ciepłowniczej [Zarządca miejskiej sieci ciepłowniczej poinformował, że istnieją możliwości techniczne podłączenia przedmiotowych budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej. Część budynków zarządzana przez KZGM ze względu na niski standard (w większości lokali brak łazienek w mieszkaniach) oraz problemy z regularnym wnoszeniem przez najemców opłat czynszowych podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej jest niezasadne. Część budynków jest własnością prywatną i na chwilę obecną brak jest uregulowań prawnych, dających możliwość nakładania na właścicieli budynków mieszkalnych obowiązku zmiany medium grzewczego.]
 • pismo do Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Katowice z prośbą o rozwiązanie problemu dojazdu do posesji przy ul. Obrońców Westerplatte 73 [Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta poinformował, iż po przeprowadzonej analizie zastosowane rozwiązania są prawidłowe i zgodne z zatwierdzoną organizacją ruchu drogowego. Obsługa komunikacyjna posesji przy ul. Obrońców Westerplatte 73 odbywa się na zasadzie relacji ruchu w prawo, z możliwością wyjazdu w kierunku Szopienic oraz Drogi Krajowej Nr 86 w ciągu Alei Roździeńskiego]
 • pismo do Wydziału Budynków i Dróg Urzędu Miasta Katowice z prośbą o rozpatrzenie możliwości remontu chodnika i nawierzchni ulicy Wandy [Dyrektor MZUiM Katowice zapewnił, że miejsca zagrażające pieszym zostaną naprawione, a wymiana nawierzchni chodnika została ujęta we wstępnym planie robót na rok 2015]
 • pismo do Przewodniczącego Rady Miasta Katowice Pana Jerzego Forajtera z prośbą o rozpatrzenie możliwości uchwalenia przez Radę Miasta Katowice planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru osiedla, zlokalizowanego przy ulicach Pogodnej, Przedwiośnie i Kuśnierskiej [Przewodniczący Rady Miasta Katowice – zgodnie z właściwością – przekazał pismo z wnioskiem do Prezydenta Miasta Katowice; Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa poinformował, że nasz wniosek został zarejestrowany]
 • pismo do Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Katowice z prośbą o zamontowanie luster drogowych w rejonie ulicy Osiedlowej [w odpowiedzi wydziału: montaż luster leży w kompetencjach Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej (KSM), natomiast zostanie przywrócona lokalizacja znaków D-40 „strefa zamieszkania” i D-41 „koniec strefy zamieszkania]
 • pismo do Miejskiego Konserwatora Zabytków Pana Bolesława Błachuty w sprawie budynku dawnej willi doktora Stauba przy ul. ks. bpa Herberta Bednorza 16 w Szopienicach [Miejski Konserwator Zabytków interweniował swoim pismem u prezesa zarządu HGSM, który administruje obiektem]
 • pismo do Prezydenta Miasta Katowice Pana Piotra Uszoka z prośbą interwencję u odpowiednich służb miejskich w sprawie zieleni przy akwenie Morawa oraz ul. Osiedlowej [Wiceprezydenta Miasta Katowice Marcin Krupa poinformował nas o wykoszeniu i uprzątnięciu omawianego terenu przez ZZM]
 • Redakcja Portalu Szopienice.org uczestniczyła w sesji Rady Jednostki Pomocniczej nr 16 Janów-Nikiszowiec, która odbyła się 6 października w godzinach 17:00 – 19:45. Radni mogli zapoznać się z pismami naszej redakcji w sprawie rakotwórczej hałdy na terenie dawnej HMN oraz z pismem, popierającym wniosek RJP Janów-Nikiszowiec dotyczący budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Lwowskiej i Oswobodzenia.

Wrzesień 2014:

 • Pismo do Tramwajów Śląskich S.A. i do Prezydenta Miasta Katowice Pana Piotra Uszoka w sprawie torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Obr. Westerplatte, na odcinku od budynku poczty do skrzyżowania z ul. Brynicy w Katowicach. Mieszkańcy dzielnicy twierdzą, że skoro trwa przebudowa całej linii tramwajowej od Szopienic, poprzez Burowiec, do centrum Katowic (za kilka milionów złotych), to niewielki odcinek torowiska „w środku linii” również powinien zostać wyremontowany. Jak podają mieszkańcy, latem przy otwartym oknie podczas przejazdu tramwaju jest taki hałas, że nie słychać co mówi druga osoba, a w zimie przy oknie zamkniętym sytuacja niewiele się zmienia. Przy ul. Obr. Westerplatte żyje wielu mieszkańców, szczególnie starszych, którym ten hałas przeszkadza.  Ten odcinek torowiska jest dość specyficzny, ponieważ to prosty odcinek, na którym tramwaj może się znacznie rozpędzić.  Mieszkańcy zwracają się z prośbą, by w jakiś sposób wpłynąć na zmniejszenie hałasu (jeśli nie będzie wymiany torowiska i osadzenia torów w energochłonnym podłożu, to doraźnie można by spowodować zmniejszenie prędkości tramwajów na tym odcinku). Odcinek, o którym mowa powyżej, to ok. 100 – 150 m. [Tramwaje Śląskie S.A. w odpowiedzi poinformowały, że ten odcinek również ma być modernizowany, ale to zależy od pozyskania środków na ten cel (m.in. z UE). Natomiast na dziś służby techniczne TŚ będą dokonywać bieżących napraw torowiska oraz wprowadzą ograniczenie prędkości na tym odcinku, by zminimalizować uciążliwości, odczuwane przez mieszkańców ulicy Obrońców Westerplatte.]
 • pismo do Wydziału Budynków i Dróg Urzędu Miasta Katowice z prośbą o interwencję w sprawie niedziałającego oświetlenia ledowego w rejonie Skweru Hilarego Krzysztofiaka [Miejski Zarząd Ulic i Mostów zwrócił się do firmy TAURON, by ta pilnie usunęła usterkę]
 • pismo do Prezydenta Miasta Katowice Pana Piotra Uszoka z prośbą o ponowne rozpatrzenie możliwości budowy drogi dojazdowej do garaży (przedłużenie ulicy Pogodnej) w rejonie osiedla Przedwiośnie (droga długości ok. 80 m, będąca przedłużeniem ulicy Pogodnej), lub jej doraźne utwardzenie [Miejski Zarząd Ulic i Mostów (MZUiM Katowice) zapewnił nas, że droga dojazdowa do zespołu garaży przy ul. Pogodnej zostanie wyrównana i utwardzona destruktem asfaltobetonowym; prace zostaną wykonane do połowy października 2014 r.]
 • pismo-apel do Marszałka Województwa Śląskiego Pana Mirosława Sekuły oraz do Wojewody Śląskiego Pana Piotra Litwy z prośbą o interwencję i zainteresowanie problemem hałdy niebezpiecznych odpadów oraz rozlewiska chemicznych substancji, zlokalizowanych na terenie dawnej Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice” przy ul. ks. majora Karola Woźniaka, i o podjęcie odpowiednich działań, by jak najszybciej zlikwidować bezpośrednie zagrożenie [Marszałek Województwa Śląskiego poinformował, że prowadzi postępowanie administracyjne wobec firmy Eko-Szop; przekazał także sprawę do Urzędu Miasta Katowice i do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach]
 • Redakcja Portalu Szopienice.org uczestniczyła w dzielnicowym spotkaniu informacyjnym mieszkańców Dąbrówki Małej. Spotkanie odbyło się w piątek 26 września 2014 r. o godzinie 17:30 w tzw. „medyku”  przy ul. Wiertniczej 3 (Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego im. Zofii Szlenkierówny w Katowicach). Zostały poruszone różne kwestie, m.in. Budżet Obywatelski 2015 dla Dąbrówki Małej oraz sprawa powołania Rady Dzielnicy (Rady Jednostki Pomocniczej) w Dąbrówce Małej. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: mieszkańcy Dąbrówki Małej, kilku mieszkańców Burowca, radny Rady Miasta Katowice pan Adam Warzecha oraz nasza redakcja. Organizatorem spotkania był Dawid Ślusarczyk – inicjator ruchu na rzecz powołania rady dzielnicy w Dąbrówce Małej.
 • pismo do Przewodniczącego Rady Miasta Katowice Jerzego Forajtera w/s braku poparcia pomysłu nadania nazwy ulicy bocznej od al. Walentego Roździeńskiego w pobliżu salonu samochodowego nazwy ul. Józefa Mackiewicza [Komisja Organizacyjna Rady Miasta Katowice zapoznała się z treścią pisma na posiedzeniu w dniu 9 września 2014 r.]
 • pismo do Przewodniczącego Rady Miasta Katowice Jerzego Forajtera w/s poparcia pomysłu nadania nazwy łącznikowi pomiędzy ul. gen. Władysława Andera a ul. Borki nazwy gen. Stanisława Maczka [Komisja Organizacyjna Rady Miasta Katowice zapoznała się z treścią pisma na posiedzeniu w dniu 9 września 2014 r.]
 • pismo do Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice z prośbą o interwencję w sprawie terenu po wyburzonych obiektach przy ul. Strzelców Bytomskich 3, 5, 7, 9 w Katowicach – Dąbrówce Małej. Obecnie teren ten, będący własnością Skarbu Państwa, znajduje się w użytkowaniu wieczystym przez spółkę Vindex z siedzibą w Siemianowicach Śląskich; znajdują się tu różnego typu odpady i gruz; dodatkowo miejsce to zarosło wysokimi chwastami. Teren znajduje się w swoistym centrum dzielnicy, a jego obecny stan wpływa znacząco na duże pogorszenie estetyki całej okolicy [Wydział Kształtowania Środowiska UM Katowice wezwał spółkę Vindex do uporządkowania terenu do dnia 31 października 2014 r.; w razie nieuporządkowania terenu w terminie zostanie wszczęte postępowanie administracyjne przez Wydział Kształtowania Środowiska UM Katowice w sprawie wydania decyzji nakazującej usunięcie nagromadzonych odpadów z miejsc do tego nieprzeznaczonych]
 • Redakcja Portalu Szopienice.org uczestniczyła w spotkaniach (debatach) na temat Budżetu Obywatelskiego 2015. Byliśmy na spotkaniu 10 września w Szkole Podstawowej nr 47 przy ul. J. Grzegorzka 4 (Budżet Obywatelski dla Dąbrówki Małej) oraz na spotkaniu 11 września w MDK przy ul. gen. Józefa Hallera 28 (Budżet Obywatelski dla dzielnicy Szopienice-Burowiec). Na spotkaniach wnioskodawcy przedstawili swoje pomysły i projekty, na które mieszkańcy mogą oddać swój głos w głosowaniu od 17 do 21 września. Projekty, które zdobędą najwięcej głosów, zostaną zrealizowane w roku 2015.

Sierpień 2014:

 • pismo do Wydziału Rozwoju Miasta Katowice z prośbą o wypracowanie alternatywnego sposobu wyjazdu samochodami z osiedla przy ulicach Przedwiośnie, Pogodnej i Kuśnierskiej [Naczelnik Rozwoju Miasta zaproponowała aby propozycję przedłużenia ulicy Kuśnierskiej do ulicy Konnej złożyć jako wniosek do budżetu obywatelskiego Katowic na 2016 r.]
 • pismo do Prezydenta Miasta Katowice Pana Piotra Uszoka z prośbą o wykonanie napraw na Skwerze Walentego Roździeńskiego [Brak oficjalnej odpowiedzi – naprawy wykonano częściowo]
 • pismo do Prezydenta Miasta Katowice Pana Piotra Uszoka z prośbą o interwencję w sprawie rozsypującej się skarpy kolejowej i zarośniętej ścieżki rowerowej na ulicy Wałowej [katowicki Zakład Zieleni Miejskiej usunął chwasty ze ścieżki rowerowej, PKP naprawiło rozsypującą się skarpę kolejową.]
 • pismo do Prezydenta Miasta Katowice Pana Piotra Uszoka w sprawie utwardzenia terenu przystanku Katowice Szopienice Pętla i postawienia tam wiaty przystankowej [Tramwaje Śląskie S.A. nie planują posadowienia wiaty na tymże przystanku, ale do końca października 2014 r. został utwardzony peron przystankowy]
 • pismo-apel do Radnych Rady Miasta Katowice z prośbą o interwencję i zainteresowanie problemem hałdy niebezpiecznych odpadów oraz rozlewiska chemicznych substancji, zlokalizowanych na terenie dawnej Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice” przy ul. ks. majora Karola Woźniaka, i o podjęcie odpowiednich działań, by jak najszybciej zlikwidować bezpośrednie zagrożenie; pismo zostało złożone na ręce Pana Jerzego Forajtera – Przewodniczącego Rady Miasta Katowice [Przewodniczący Rady Miasta przekazał pismo do wiadomości Prezydenta Miasta Katowice oraz Radnych Rady Miasta Katowice i Komisji Infrastruktury i Środowiska Rady Miasta Katowice]
 • pismo do Wydziału Budynków i Dróg Urzędu Miasta Katowice się z prośbą o oznakowanie ulicy Nowy Czekaj w dzielnicy Dąbrówka Mała zgodnie z uchwałą nr XLVII Rady Miasta Katowice z dnia 26 marca 2014 r. [wnioskowane oznakowanie (tabliczka z nazwą ulicy) zostało zamontowane pod koniec września 2014 r.]
 • pismo do Wydziału Budynków i Dróg Urzędu Miasta Katowice się z prośbą o oznakowanie Skweru Rybka w dzielnicy Janów-Nikiszowiec [wnioskowane oznakowanie (tabliczka z nazwą skweru) zostało zamontowane]
 • pismo do Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice z prośbą o ustawienie w naszej dzielnicy kilku koszy na psie odchody [katowicki Zakład Zieleni Miejskiej ustawił w dzielnicy Szopienice-Burowiec 20 koszy na psie odchody – przy: ul. ks. bpa H. Bednorza, ul. L. Zamenhofa, ul. Przelotowej, w Parku Olimpijczyków oraz na Skwerze Hilarego Krzysztofiaka]

Lipiec 2014:

 • pismo do Prezydenta Miasta Katowice Pana Piotra Uszoka z propozycją rozpatrzenia możliwości budowy ekranów akustycznych wzdłuż alei Walentego Roździeńskiego, pomiędzy przystankiem autobusowym Katowice Dąbrówka Mała Skrzyżowanie, a wiaduktem
  w ciągu alei Walentego Roździeńskiego nad linią kolejową; zaproponowaliśmy by tę inwestycję ująć w budżecie miasta na rok 2015 [Urząd Miasta Katowice odpowiedział, że brak jest takiej możliwości, choć wnioski Portalu SZOPIENICE.ORG, dotyczące hałasu, będą w przyszłości rozpatrywane – podczas opracowywania nowego planu/programu ochrony przed hałasem dla Katowic zostaną wzięte pod uwagę]
 • pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział w Katowicach) z prośbą o wykoszenie i uporządkowanie terenu skarpy przy al. Walentego Roździeńskiego w Katowicach (S86) w rejonie bloków mieszkalnych przy ul. Pogodnej 8-8a-8b i 6-6a-6b [na przełomie lipca i sierpnia 2014 r. na zlecenie GDDKiA wykoszono i uporządkowano ww. teren]
 • pismo do Wydziału Rozwoju Miasta UM Katowice z propozycją, by na końcu ulicy Styczniowej w Dąbrówce Małej, przy skrzyżowaniu z ulicą Siemianowicką, wymalować poziomy znak stop [MZUiM Katowice wymalował wnioskowane oznakowanie poziome]

Czerwiec 2014:

 • pismo do Rady Jednostki Pomocniczej nr 13 Bogucice (tzw. „rady dzielnicy”) z propozycją, aby Rada Jednostki Pomocniczej nr 13 (Bogucice) na swojej najbliższej sesji podjęła uchwałę, w której zawnioskowałaby do odpowiednich służb miejskich (Wydział Budynków i Dróg Urzędu Miasta Katowice) o prawidłowe oznakowanie placu Wincentego Wajdy, na którym znajduje się pomnik [RJP rozpatrzy wniosek na swojej najbliższej sesji]
 • pismo do Wydziału Kształtowania Środowiska UM Katowice z prośbą o pilne wykoszenie wysokiej trawy przy bloku przy ul. Pogodnej 8-8a-8b (na działce na działce 659/31, karta mapy 12, obręb Dąbrówka Mała) [katowicki Zakład Zieleni Miejskiej zlecił wykoszenie i uporządkowanie terenu; porządkowanie odbyło się w pierwszej połowie sierpnia]

Maj 2014:

 • pismo z prośbą o rozpatrzenie możliwości budowy drogi dojazdowej do garaży (przedłużenie ulicy Pogodnej) w rejonie osiedla Przedwiośnie (droga długości ok. 80 m, będąca przedłużeniem ulicy Pogodnej) [Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach nie wykona wnioskowanego odcinka drogi]
 • pismo skierowane do Prezydenta Miasta Katowice Pana Piotra Uszoka z prośbą o interwencję u odpowiednich służb miejskich w sprawie terenów zielonych oraz drzewostanu znajdującego się przy ulicy ks. bpa Herberta Bednorza w Szopienicach [Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach do dnia 20 sierpnia br. dokona niezbędnej rekultywacji trawnika przy ul. ks. bpa H. Bednorza]
 • pismo do Miejskiego Konserwatora Zabytków Pana Bolesława Błachuty z prośbą o monitorowanie postępowania ewentualnego zwycięzcy przetargu, który przejąłby obiekt dawnej szkoły przy ul. Brynicy 3, a także o interwencję, gdyż obiekt ma dziurę w dachu [Miejski Konserwator Zabytków interweniował pismem u KZGM i w Wydziale Gospodarki Mieniem UM Katowice]
 • pismo do Miejskiego Konserwatora Zabytków Pana Bolesława Błachuty z prośbą o sprawdzenie działań i postępowania właściciela obiektu dawnego dworca kolejowego w dzielnicy Dąbrówka Mała przy al. Niepodległości 2 [Miejski Konserwator Zabytków interweniował pismem u właściciela obiektu – w tym wypadku PKP]

Kwiecień 2014:

 • na wniosek Redakcji Portalu SZOPIENICE.ORG na sesji 17 grudnia 2014 roku Rada Miasta Katowice podjęła uchwałę nr IV/14/14 w sprawie nadania nazwy placowi położonemu przy ul. Wiosny Ludów na terenie miasta Katowice – „Park Antona Uthemanna” – (link do stosownej uchwały: http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/12/22/1419257075.pdf)
 • pismo skierowane do Prezydenta Miasta Katowice Pana Piotra Uszoka z prośbą o rozpatrzenie możliwości wykonania przejścia dla pieszych przez ulicę ks. Jerzego Popiełuszki, przy skrzyżowaniu z ulicą gen. H. Le Ronda w dzielnicy Dąbrówka Mała [Wydział Rozwoju Miasta UM opracował projekt zmiany organizacji ruchu i wykonania przejścia dla pieszych we wnioskowanym miejscu]
 • zapytanie do spółki Infra-Silesia w sprawie możliwości usunięcia nieczynnego przejazdu kolejowego z ulicy gen. J. Hallera [właścicielem przejazdu jest firma Deutsche Bahn Schenker Rail Polska S.A., która „jest w trakcie opracowania studium restrukturyzacji majątku przedsiębiorstwa zlokalizowanego na terenie miasta Katowice”, dlatego nie jest możliwe obecnie podanie informacji na temat planów co do ww. przejazdu]
 • interwencja u Prezydenta Miasta Katowice Pana Piotra Uszoka w sprawie awarii oświetlenia na Skwerze Walentego Roździeńskiego [awaria została usunięta przez firmę ELBUDROM]
 • zapytanie skierowane do Prezydenta Miasta Katowice Pana Piotra Uszoka w sprawie ewentualnej przebudowy skrzyżowania ulic gen. Henryka Le Ronda i Strzelców Bytomskich [przebudowa nie jest obecnie możliwa ze względu na inne wydatki inwestycyjne miasta]
 • pismo skierowane do Prezydenta Miasta Katowice Pana Piotra Uszoka z prośbą o rozpatrzenie możliwości wyczyszczenia pomnika ofiar hitlerowskich, zlokalizowanego na placu Żołnierzy Września w dzielnicy Dąbrówka Mała [do czerwca 2014 r. pomnik zostanie wyczyszczony oraz zostaną uzupełnione ubytki]
 • pismo do Prezydenta Miasta Katowice Pana Piotra Uszoka z prośbą o wykonanie dodatkowego oświetlenia w rejonie przejścia dla pieszych przy komisariacie policji (ul. Lwowska) [wniosek został ujęty w tzw. „rejestrze potrzeb” MZUiM i będzie brany pod uwagę w planowaniu budżetu na rok 2015 / 16 marca 2015 r. otrzymaliśmy pismo iż realizacja wniosku została przesunięta na 2016 r.]

Marzec 2014:

 • pismo do Urzędu Miasta Katowice z prośbą o rozpatrzenie możliwości uchwalenia przez Radę Miasta Katowice miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po wyburzonych obiektach  przy ul. Strzelców Bytomskich 3, 5, 7, 9 w dzielnicy Dąbrówka Mała [wniosek o uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu został przez UM zarejestrowany i będzie rozpatrywany]
 • wniosek do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w sprawie uprzątnięcia „dzikiego wysypiska” w rejonie garaży na osiedlu Przedwiośnie [w czerwcu został przez PKP PLK przywieziony kontener i teren w rejonie garaży został oczyszczony ze śmieci]
 • zapytanie do UM Katowice w sprawie planów przebudowy Placu Powstańców Śląskich [wg odpowiedzi UM: prace przy przebudowie placu mają potrwać od lipca 2014 r. do maja 2015 r.]
 • zapytanie do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie hałdy odpadów na terenie byłej huty Uthemanna [w tej sprawie interweniowało m.in. polskie Ministerstwo Środowiska i Komisja Europejska, jednak strona czeska nadal nie poczuwa się do odpowiedzialności za usunięcie hałdy odpadów]
 • na wniosek Redakcji Portalu SZOPIENICE.ORG na sesji 26 marca 2014 roku Rada Miasta Katowice podjęła uchwałę nr XLVII/1111/14 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Katowice „Nowy Czekaj” – ulica boczna od ul. Strzelców Bytomskich (link do stosownej uchwały: http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2014/4/3/1396518222.pdf); uchwała weszła w życie 25 kwietnia 2014 r.
 • pismo do Prezydenta Miasta Katowice Pana Piotra Uszoka w sprawie remontu zatok autobusowych przy ul. gen. Józefa Hallera (przystanek Burowiec Szkoła w kierunku Szopienic) i przy ul. Misjonarzy Oblatów MN (przystanek Koszutka Kościół) [według zapewnień Urzędu Miasta zatoki zostaną naprawione; w kwietniu zatoka autobusowa przystanku Burowiec Szkoła została wyrównana przez MZUiM]
 • pismo do Prezydenta Miasta z prośbą o rozpatrzenie możliwości remontu nawierzchni ulicy Stacyjnej [ul. Stacyjna została wpisana do wstępnego planu remontów ulic na rok 2015]
 • pismo do Prezydenta Miasta z prośbą o rozpatrzenie możliwości wykonania dodatkowego oznakowania poziomego na nawierzchni drogi na skrzyżowaniu ulic Przedwiośnie i Kuśnierskiej, co przyczyniłoby się do poprawy bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu [dodatkowe oznakowanie poziome na tym skrzyżowaniu zostało wykonane w piątek 30 maja 2014 r. przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów]
 • pismo do Prezydenta Miasta z prośbą  o rozpatrzenie możliwości remontu nawierzchni ulicy Wałowej [remont ma zostać przeprowadzony do końca czerwca 2014 roku]
 • pismo do Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice z prośbą o interwencję w sprawie tzw. „dzikiego wysypiska” w rejonie ul. Pod Młynem w dzielnicy Dąbrówka Mała [w maju 2014 r. – na zlecenie Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach – teren został uporządkowany]

Luty 2014:

 • zapytanie do Prezydenta Miasta co do przyszłości terenu po wyburzonej hali HKS przy ul. Obrońców Westerplatte [UM Katowice przedstawił plany, wg których na tym terenie ma powstać zabudowa mieszkaniowa]
 • pismo do Wydziału Budynków i Dróg Urzędu Miasta Katowice z prośbą o wykonanie oznakowania w formie tabliczki z nazwą ulicy (oznakowanie ulicy Stanisława Olchawy) [oznakowanie zostało zamontowane]
 • zapytanie do KZK GOP w sprawie możliwości rozpatrzenia propozycji częściowego przywrócenia linii autobusowej nr 12 [linia z wielu względów nie zostanie przywrócona na obszarze Szopienic, jednak od kwietnia 2014 r. uruchomiona zostanie nowa linia autobusowa, prowadząca z centrum miasta, przez Wilhelminę, do Nikiszowca]
 • zapytanie do UM Katowice w sprawie postępu prac nad utworzeniem galerii / muzeum H. Krzysztofiaka [sprawa utworzenia galerii – w trakcie rozpatrywania]
 • zapytanie do UM Katowice w sprawie możliwości usunięcia nieczynnego przejazdu kolejowego z ulicy gen. J. Hallera [odpow.: przejazd kolejowy nie jest infrastrukturą miejską, a więc miasto nie może go usunąć]
 • pismo do Wydziału Budynków i Dróg Urzędu Miasta Katowice z prośbą o wykonanie oznakowania w formie tabliczki z nazwą ulicy (oznakowanie ulicy Pokoju w dzielnicy Załęże) [oznakowanie zostało zamontowane]

Styczeń 2014:

 • interwencja u Prezydenta Miasta Katowice Pana Piotra Uszoka w sprawie braku oświetlenia łącznika alei Walentego Roździeńskiego [awaria została usunięta przez spółkę Tauron]
 • zapytanie skierowane do Prezydenta Miasta Katowice Pana Piotra Uszoka w sprawie ewentualnego połączenia drogowego ul. J. Korczaka i/lub ul. Andersa z aleją W. Roździeńskiego [łącznik drogowy jest planowany, jednak nie w najbliższym czasie]
 • interwencja w UM Katowice w sprawie zaniedbanego przystanku tramwajowego Szopienice-Roździeńska [przystanek wyremontowano]
 • zapytanie skierowane do Prezydenta Miasta Katowice Pana Piotra Uszoka w sprawie ewentualnego połączenia drogowego ul. ks. mjra Karola Woźniaka z ulicą Krakowską [obecnie miasto nie planuje tej inwestycji]

2013 rok:

Całoroczne:

 • współpraca z MDK Szopienice-Giszowiec, AZS, UKS Szopienice, Fundacją PRO-EKO Szopienice, Stowarzyszeniem „Dla Szopienic”, Ochotniczą Strażą Pożarną Katowice-Szopienice oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Powstania Muzeum Hutnictwa Cynku

Grudzień 2013:

 • pismo do Prezydenta Miasta Katowice Pana Piotra Uszoka z prośbą o wykonanie oznakowania w formie tabliczki z nazwą ulicy (oznakowanie ulicy Bednarskiej[oznakowanie zostało zamontowane]
 • pismo do Wydziału Budynków i Dróg Urzędu Miasta Katowice z prośbą o wykonanie oznakowania w formie tabliczek z nazwą ulic (oznakowanie ulic ks. Wiktora Siwka, Wyrobiskowej, Stacyjnej[oznakowanie zostało zamontowane]
 • pismo do Prezydenta Miasta Katowice Pana Piotra Uszoka z prośbą o udostępnienie informacji na temat wprowadzenia możliwości przejazdu ulicą Siemianowicką do ulicy Strzelców Bytomskich w dzielnicy Dąbrówka Mała [odpowiedź negatywna, stwierdzająca brak wprowadzenia takiej możliwości]
 • wniosek do Przewodniczącego Rady Miasta Katowice Pana Jerzego Forajtera o nadanie nazwy „Skwer Georga von Giesche” placowi położonemu w dzielnicy Szopienice pomiędzy ulicami Morawa i Bednarską w sąsiedztwie budynku dawnej szkoły przy ulicy Brynicy 3 [Rada Jednostki Pomocniczej nr 15 Szopienice-Burowiec odrzuciła nasz wniosek i  zawnioskowała o nadanie nazwy Stanisława Ochodka przedmiotowemu skwerowi – ostatecznie skwer pozostał bez nazwy. Komisja organizacyjna znalazła lokalizację dla proponowanej przez nas nazwy na terenie Giszowca, jednakże tamtejsza RJP i właściciel terenu nie wyrazili zgody na nadanie proponowanej nazwy, która ostatecznie trafiła do rejestru nazw w celu ewentualnego wykorzystania w przyszłości].

Listopad 2013:

 • W dniu 21.11.2013 redakcja portalu SZOPIENICE.ORG uczestniczyła w posiedzeniu Zespołu ds. Organizacji Ruchu Drogowego UM Katowice, na którym postanowiono, że ul. Siewna i ul. Wandy będą jednokierunkowe, co zwiększy bezpieczeństwo w tym miejscu, w szczególności z uwagi na znajdującą się w tym rejonie szkołę podstawową (SP 45). Ostatecznie w styczniu 2014 r. wprowadzono nową organizację ruchu.
 • pismo do Prezydenta Miasta Katowice Pana Piotra Uszoka z prośbą o interwencję u odpowiednich służb miejskich w sprawie oznakowania Parku w Dąbrówce [oznakowanie zostało poprawnie zamontowane]
 • pismo do Prezydenta Miasta Katowice Pana Piotra Uszoka z prośbą o interwencję u odpowiednich służb miejskich w sprawie oznakowania cmentarzy ewangelickiego i katolickiego w Szopienicach [oznakowanie zostało zamontowane przy skrzyżowaniu ulic Kocura i Morawa (cmentarz ewangelicki) i przy skrzyżowaniu ulic Brynicy i Morawa (cmentarz katolicki)]
 • pismo do Prezydenta Miasta Katowice Pana Piotra Uszoka z prośbą o informację na temat planowanego przedłużenia ulicy Bohaterów Monte Cassino na północ – w kierunku miasta Siemianowice Śląskie [odpowiedź pozytywna, z informacją o zamiarze budowy przedłużenia ulicy Bohaterów Monte Cassino na północ w przyszłości] 
 • pismo do Prezydenta Miasta Katowice Pana Piotra Uszoka z prośbą o pilną interwencję w sprawie zdewastowanego budynku dawnej szkoły przy ul. Brynicy 3
 • pismo do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Pani Magdaleny Lachowskiej z prośbą o sprawdzenie postępowania właściciela zabytkowych XIX-wiecznych obiektów w Katowicach przy ul. Żyznej 1-2 w dzielnicy Dąbrówka Mała [ŚWKS sprawdził działania właściciela zabytku]
 • pismo do Prezydenta Miasta Katowice Pana Piotra Uszoka z prośbą o interwencję u odpowiednich służb miejskich w sprawie barier ochronnych pod dwoma wiaduktami kolejowymi w ciągu ulicy Lwowskiej w dzielnicy Szopienice-Burowiec [bariery zostały naprawione i zabezpieczone]
 • wniosek do Przewodniczącego Rady Miasta Katowice Pana Jerzego Forajtera o nadanie nazwy „Nowy Czekaj” dla drogi bocznej od ul. Strzelców Bytomskich w dzielnicy Dąbrówka Mała (droga prowadząca do Elektrociepłowni Katowice) [wniosek został skierowany do komisji Rady Miasta Katowice]
 • pismo do Prezydenta Miasta Katowice Pana Piotra Uszoka z prośbą o wykonanie oznakowania w formie tabliczek z nazwą ulic (oznakowanie ulic Przedwiośnie, Pogodnej i Roździeńskiej[oznakowanie zostało zamontowane]

Październik 2013:

 • pismo do Przewodniczącego Rady Miasta Katowice Pana Jerzego Forajtera z prośbą o wykonanie oznakowania w formie tabliczek z nazwą ulic (oznakowanie ulic Kuśnierskiej i Konnej) [oznakowanie zostało zamontowane]
 • pismo do Przewodniczącego Rady Miasta Katowice Pana Jerzego Forajtera z prośbą o interwencję w sprawie zagrożenia dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 45 i innych użytkowników ul. Siewnej, spowodowanego zmianą organizacji ruchu w tym rejonie (w związku z zamknięciem ul. Obr. Westerplatte i remontem torowiska) [wniosek rozpatrzony]
 • pismo do Prezydenta Miasta Katowice Pana Piotra Uszoka z prośbą o umieszczenie tabliczki informacyjnej na elewacji budynku przy ul. Wiosny Ludów 24 (d. Ratusz) [sprawa rozpoczęła się w 2013 r., 8 stycznia 2016 r. wzięliśmy udział w spotkaniu ws. umieszczenia tablicy w budynku dawnego ratusza]

Styczeń – Wrzesień 2013:

 • Portal SZOPIENICE.ORG  został wpisany do rejestru dzienników i czasopism pod pozycją Pr. 2539 – na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 22 stycznia 2013 r. – sygn. akt I Ns.Rej.Pr. 560/12

2012 rok:

 • współpraca z MDK Szopienice-Giszowiec, Ochotniczą Strażą Pożarną Katowice-Szopienice oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Powstania Muzeum Hutnictwa Cynku

2011 rok:

 • współpraca z MDK Szopienice-Giszowiec, Fundacją PRO-EKO Szopienice, portalem MM Silesia oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Powstania Muzeum Hutnictwa Cynku
 • Współorganizacja – Foto Dej 15.0 Hutnicze dziedzictwo Szopienic
 • Miejskie Narracje Przestrzenne – Rozdział I / 2011 – Szopienicenarracje

One Reply to “Nasze Działania”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.