Strona Komisji do spraw liturgii i muzyki kościelnej Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat działań Komisji do spraw muzyki kościelnej oraz Międzykościelnego Zespołu ds. Agendy Liturgicznej.

W związku z sytuacją zdrowotną, związaną z obawami spowodowanymi rozpowszechnianiem się koronawirusa, Komisja przypomina, iż zgodnie z par. 97 Pragmatyki Służbowej w sytuacji zagrożenia zdrowia i obawami dotyczącymi korzystania z Wieczerzy Pańskiej, można stosować alternatywne formy jej dystrybucji.

Zgodnie z wyjaśnieniami z 2009 roku istnieje możliwość posługiwania się pojedynczymi kielichami, do których w czasie rozdawania Sakramentu Ołtarza podawane jest konsekrowane wino z odrębnego kielicha o odpowiedniej konstrukcji. Można także przyjmować Komunię pod postacią chleba – opłatka komunijnego zanurzonego w winie z użyciem specjalnego naczynia liturgicznego, tzw. intinctorium, oraz możliwość przyjmowania opłatka komunijnego do ręki. W każdej sytuacji należy zachować odpowiednie zasady higieny, szczególnie przy zanurzaniu opłatka w winie. 

W zależności od konkretnej sytuacji parafialnej, uwarunkowanej przyczynami zdrowotnymi, realizacja powyższych zapisów Pragmatyki Służbowej, może zachęcić wiernych do przystępowania do Komunii św. W sytuacji zagrożenia i lęku, społeczność wokół Słowa i przy Stole Chrystusa, do której jesteśmy przez Pana Kościoła zawsze zapraszani, może być rozumiana, jako znak naszej wiary w realną obecność Chrystusa, a przez to znak naszej nadziei zmartwychwstania.

Na stronie znajdziemy wykaz nowych perykop liturgicznych, przyjętych uchwałą Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego z dnia 13 października 2018 r. Strona zawiera też podstawowe informacje ma temat agendy, przygotowywanej przez trzy Kościoły luterańskie: Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP oraz dwa Kościoły z Republiki Czeskiej, używające w liturgii języka polskiego: Śląski Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania i Luterański Ewangelicki Kościół Augsburskiego Wyznania.

Zapraszamy do zapoznania się z efektami pracy Międzykościelnego Zespołu ds. Agendy Liturgicznej – prezentujemy proponowane elementy proprium, ordo nabożeństwa, części alternatywne. Będziemy wdzięczni za wszystkie uwagi, które pojawią się po lekturze zaprezentowanego materiału.

Kontakt: liturgia@luteranie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *