Strona Komisji do spraw liturgii i muzyki kościelnej Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat działań Komisji do spraw muzyki kościelnej oraz Międzykościelnego Zespołu ds. Agendy Liturgicznej.

Na stronie znajdziemy wykaz nowych perykop liturgicznych, przyjętych uchwałą Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego z dnia 13 października 2018 r. Strona zawiera też podstawowe informacje ma temat agendy, przygotowywanej przez trzy Kościoły luterańskie: Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP oraz dwa Kościoły z Republiki Czeskiej, używające w liturgii języka polskiego: Śląski Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania i Luterański Ewangelicki Kościół Augsburskiego Wyznania.

Zapraszamy do zapoznania się z efektami pracy Międzykościelnego Zespołu ds. Agendy Liturgicznej – prezentujemy proponowane elementy proprium, ordo nabożeństwa, części alternatywne. Będziemy wdzięczni za wszystkie uwagi, które pojawią się po lekturze zaprezentowanego materiału.

Kontakt: liturgia@luteranie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *