Strona Komisji do spraw liturgii i muzyki kościelnej Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

Nowość na stronie:
Propria na okres od 3. Niedzieli Epifanii (w 2019 roku niedziela ta nie pojawia się w kalendarzu liturgicznym ze względu na późną datę Wielkanocy i zbieżność z niedzielą święta Epifanii) do Ostatniej Niedzieli po Epifanii – w pdf oraz w pliku tekstowym (docx).

W związku ze zmianami podajemy również wykaz właściwych introitów (zgodnych ze Śpiewnikiem ewangelickim z 2008 roku, wyd. II) i tekstów kazalnych, uwzględniających przesunięcia między czasem poepifanijnym oraz przedpościem – patrz w Word i pdf (szczegółowe wyjaśnienia w Informacjach bieżących).

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat działań naszej Komisji oraz Międzykościelnego Zespołu ds. Agendy Liturgicznej.

Na stronie znajdziemy wykaz nowych perykop liturgicznych, przyjętych uchwałą Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego z dnia 13 października 2018 r. Strona zawiera też podstawowe informacje ma temat agendy, przygotowywanej przez trzy Kościoły luterańskie: Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP oraz dwa Kościoły z Republiki Czeskiej, używające w liturgii języka polskiego: Śląski Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania i Luterański Ewangelicki Kościół Augsburskiego Wyznania.

Od Adwentu roku kościelnego 2018/2019 na stronie będą ukazywać się sukcesywnie efekty pracy Międzykościelnego Zespołu ds. Agendy Liturgicznej – proponowane proponowane elementy proprium, ordo nabożeństwa, części alternatywne. Będziemy wdzięczni za wszystkie uwagi, które pojawią się po lekturze zaprezentowanego materiału.

Kontakt: liturgia@luteranie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *