Kim był Zygfryd Wende?

Rada Miasta Katowice uchwałą nr XVIII/372/12 z 25 stycznia 2012 roku nadała drodze bocznej od ul. Lwowskiej, w rejonie sklepu „Selgros”, nazwę „ulica Zygfryda Wende”. (Uchwała weszła w życie 23 marca 2012 roku i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego pod pozycją 1118).

20140615_134943

Jednak pewnie wielu mieszkańców Szopienic zastanawia się kim był ów Zygfryd Wende? Poniżej przytaczamy biogram, opracowany przez Muzeum Historii Katowic, a który został dołączony do uzasadnienia do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy „ulica Zygfryda Wende”:

źródło: NAC
źródło: NAC

Zygfryd Wende – policjant katowicki, zamordowany przez NKWD w Twerze, reprezentant Polski w boksie. Urodził się 1 stycznia 1903 roku w Roździeniu. Po ukończeniu szkoły podstawowej, przyuczony został do zawodu piekarza. Następnie wyjechał do Wrocławia w celu odbycia praktyki czeladniczej. W mieście tym zetknął się ze sportem pięściarskim. Walcząc w kategorii lekkiej zdobył dwukrotnie tytuł mistrza Wrocławia. Po podziale Górnego Śląska w 1922 roku powrócił do Szopienic.

Początkowo walczył jako sportowiec niestowarzyszony. W latach 1923-1924 dwukrotnie zdobył mistrzostwo województwa śląskiego. W 1925 roku zgłosił się na ochotnika do Wojska Polskiego. Początkowo służył w 24 pułku piechoty w Łucku, lecz wkrótce przeniesiono go do Warszawy, umożliwiając kontynuację działalności sportowej w Wojskowym Klubie Sportowym „Cestes”. Stamtąd trafił do pięściarskiej reprezentacji Polski. W 1925 roku wystąpił podczas pięściarskich mistrzostw Europy, które odbyły się w Sztokholmie. Należał do czołówki pięściarzy w wagach lekkiej i średniej. W tych kategoriach został trzykrotnie mistrzem Polski. Występował w barwach KS „06” Mysłowice i Policyjnego Klubu Sportowego w Katowicach.

Karierę zawodniczą zakończył w 1930 roku. Podczas służby wojskowej korespondował z gazetami ukazującymi się w Katowicach. Jego reportaże służące pacyfikacji nastrojów środowiska niemieckiego, w tym młodzieży, unikającej służby wojskowej i masowo przenoszącej się do Republiki Weimarskiej, zostały wysoko ocenione przez władze polityczne województwa. W 1928 roku został funkcjonariuszem Policji Województwa Śląskiego. Przydzielono go do Szkoły Policyjnej i zatrudniono na posadzie instruktora wychowania fizycznego, gdzie uczył boksu. Nadto zaangażował się w stowarzyszeniu „Rodzina Policyjna”, udzielając bezpłatnie lekcji pływania dzieciom członków tej organizacji.

W 1938 roku został trenerem boksu w sekcji pięściarskiej Policyjnego Klubu Sportowego w Katowicach. Należał do czołowych działaczy Śląskiego Okręgowego Związku Bokserskiego, w którym pełnił funkcję kapitana. We wrześniu 1939 roku w randze przodownika otrzymał rozkaz zabezpieczenia ewakuacji Policji Państwowej Województwa Śląskiego. Dotarł na wschodnie rubieże II Rzeczpospolitej i najprawdopodobniej w Tarnopolu został internowany przez władze sowieckie, a następnie osadzony w obozie w Ostaszkowie. Stamtąd przewieziono go do Tweru i tam został rozstrzelany w siedzibie zarządu okręgowego NKWD przy ul. Sowieckiej.

Źródła:
http://www.audiovis.nac.gov.pl/obraz/63541/h:376/
– http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/1/16/1326712688.pdf
– https://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2012/2/1/1328101289.pdf
– http://www.katowice.eu/pl/nasze-miasto/dzielnice-place-i-ulice-katowic/place-i-ulice-katowic/ul-zygfryda-wende.htm

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.