Fri, 21 Sep 2018 20:09:18 +0000.

Ludzie związani z Szopienicami

Kim był Hilary Krzysztofiak?

Kim był Karol Hoppe?

Kim był Edmund Gryglewicz?

Kim był Anton Uthemann?

Kim była Halina Lerman?

Kim był Zygfryd Wende?