Thu, 22 Mar 2018 22:14:17 +0000.

Ludzie związani z Szopienicami

Kim był Anton Uthemann?

Kim był Edmund Gryglewicz?

Kim była Halina Lerman?

Kim był Karol Hoppe?

Kim był Zygmunt Magner?

Kim był Stanisław Olchawa?

Kim był Zygfryd Wende?