Fri, 16 Nov 2018 21:46:29 +0000.

Ludzie związani z Szopienicami

Kim była Halina Lerman?

Kim był Karol Hoppe?

Kim był Edmund Gryglewicz?

Kim był Zygfryd Wende?