Tue, 24 Oct 2017 00:41:55 +0000.

Ludzie związani z Szopienicami

Kim była Halina Lerman?

Kim był Anton Uthemann?

Kim był Zygmunt Magner?

Kim był Hilary Krzysztofiak?

Kim był Zygfryd Wende?

Kim był Edmund Gryglewicz?

Kim był Stanisław Olchawa?

Kim był Karol Hoppe?