Tue, 22 May 2018 03:59:59 +0000.

Ludzie związani z Szopienicami

Kim był Karol Hoppe?

Kim był Edmund Gryglewicz?

Kim była Halina Lerman?

Kim był Anton Uthemann?

Kim był Stanisław Olchawa?

Kim był Zygfryd Wende?